Vážení klienti,


Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a daní pre malé a stredné firmy,

Naším cieľom je: spokojnosť našich klientov, Vaša dôvera a dlhoročná spolupráca je najlepším dôkazom kvality našich služieb, sme pripravení byť pre Vás zodpovedným a spoľahlivým partnerom, tak aby ste sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, odbornosťou a kvalitou našich služieb chceme prispieť k Vašim podnikateľským úspechom,

Zodpovednosť za našu prácu: uzatvorením Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb berieme na seba plnú zodpovednosť za vedenie účtovnej, mzdovej a daňovej agendy, sme viazaní zmluvou dodržiavať všetky účtovné a daňové zákony platné v SR, pravidelne sa zúčastňujeme odborných seminárov a školení z dôvodu častých zmien v legislatíve,

Naša spolupráca: jeden krát do mesiaca prevezmeme od Vás doklady na zaúčtovanie, chronologicky ich zoradíme a skontrolujeme vecnú a formálnu správnosť dokladov po stránke účtovnej a daňovej, následne doklady účtujeme do účtovného softvéru, po zaúčtovaní všetkých dokladov Vám pošleme každý mesiac e-mailom účtovné výstupy, máte tak možnosť skontrolovať si že každý Vami predložený doklad je riadne zaúčtovaný, a zároveň máte k dispozícií vždy aktuálny prehľad o výsledkoch hospodárenia, účtovné výstupy zostavujeme na základe Vašich požiadaviek, tak aby boli prínosom pre Vaše podnikanie,

Spracovanie miezd: každý mesiac Vám pošleme e-mailom vypracované výkazy do Sociálnej, Zdravotných poisťovní, mesačný Prehľad na Daňový úrad, výplatné pásky zamestnancov a mesačné rekapitulácie miezd, Príkaz k úhrade kde budú uvedené všetky čísla účtov, sumy, VS a KS, všetky mesačné výkazy do Sociálnej a Zdravotných poisťovní a na Daňový úrad posielame každý mesiac elektronicky,

Dane a poradenstvo: ak ste napríklad mesačný platca DPH, každý mesiac Vám pošleme e-mailom vypracované Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH za príslušný mesiac, ktoré zároveň posielame elektronicky na Daňový úrad, ponúkame taktiež daňové poradenstvo a daňovú optimalizáciu, ktoré Vám zabezpečia úsporu Vašich finančných prostriedkov,

Výhody externej spolupráce: externé spracovanie účtovníctva, miezd a daní Vám zabezpečí úsporu mzdových nákladov na interného účtovníka a jeho vzdelávanie vzhľadom na neustále meniacu sa legislatívu až do výšky 50%, ďalej ušetríme Vaše náklady na účtovný softvér a kancelársku techniku, upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti, dlhodobá externá spolupráca prináša spoločnosti stabilitu a máte všetky tri zložky účtovníctvo, mzdy a dane "pod jednou strechou" zabezpečené bez starostí a inej administratívnej náročnosti,

Cena za spracovanie účtovníctva, miezd a daní: naším cieľom je dohodnúť sa s Vami na dlhodobej spolupráci, poskytneme Vám výhodnejšiu cenu za spracovanie účtovníctva, miezd a daní ako platíte v súčasnosti,

Ak Vás naša ponuka oslovila, tak neváhajte a kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 106 308, radi pre Vás pripravíme individuálnu cenovú ponuku našich služieb, máme seriózny záujem o dlhodobú spoluprácu s Vami,

Ing. Monika Koncová