Cenník


Ceny za poskytované služby stanovujeme na základe dohody s klientom, cena závisí hlavne od rozsahu, charakteru a náročnosti spracovania účtovnej, mzdovej a daňovej agendy.

Ceny za poskytované služby je možné dohodnúť si paušálne, alebo podľa počtu účtovných položiek.

Prvú konzultáciu – poradenstvo poskytujeme ZDARMA.