Mzdy a personalistika

  • príprava pracovných zmlúv pre nových zamestnancov, HPP, VPP, Dohody,
  • prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní,
  • výpočet miezd, výplatné pásky, mesačné rekapitulácie miezd,
  • vypracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní,
  • vypracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení na Daňový úrad,
  • vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
  • zápočty odpracovaných rokov, evidenčné listy dôchodkového poistenia,
  • vyhotovenie príkazov na úhradu miezd zamestnancov, odvodov do Poisťovní, a dane zo mzdy na Daňový úrad.